ALGEMENE VOORWAARDEN “GUESTHOUSE HET VIERSPAN” TE DALEM IN HAPERT.

Wij heten u van harte welkom in “Guesthouse Het Vierspan” op Dalem 1 te Hapert. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden en Huisregels.

 

ALGEMEEN

Fam. Bolte is verhuurder van Guesthouse Het Vierspan (verder aangeduid als Guesthouse).
Deze Algemene Voorwaarden en Huisregels zijn van kracht zodra de reservering definitief is.
Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

 

RESERVERING EN BEVESTIGING

De reservering kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch, schriftelijk of met een verzoek via het webformulier ”reserveren” op website aangegaan worden. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek krijgt u een definitieve bevestiging per e-mail en gelden de Algemene Voorwaarden en Huisregels.

 

BETALING

De verblijfskosten in het Guesthouse dienen vooraf via de bank of bij aankomst contant of via pin te worden voldaan. Bij een reservering van een langere periode, kan de verhuurder een aanbetaling vragen van 25% van de overeengekomen huurprijs.
De actuele tarieven vindt u terug op onze website https://guesthousehetvierspan.nl

 

ANNULEREN

Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om gebruik te maken van ons Guesthouse en uw geplande verblijf moet annuleren dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
Mocht deze vervelende situatie zich voordoen binnen twee weken voor de ingangsdatum dan zijn wij helaas genoodzaakt om 50% van de overeengekomen prijs aan u door te berekenen. Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, vervroegd vertrek of wanneer u niet komt opdagen dan berekenen wij 100% van de overeengekomen prijs aan u door.
Hiervoor ontvangt u een factuur. Het verschuldigde bedrag moet dan binnen 14 dagen over gemaakt zijn op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

 

AANKOMST EN VERTREK

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de verhuurder mits er geen afspraken zijn gemaakt over contactloos verblijf.
 • Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Graag horen wij de dag voor aankomst hoe laat u verwacht aan te komen, zodat er altijd iemand aanwezig is om u te ontvangen.
 • Op de dag van vertrek dient het Guesthouse voor 11.00 uur vrij te zijn. Denk aan uw sleutel!
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

 

BESCHADIGINGEN EN VERMISSINGEN

U wordt aangeraden bij aankomst het Guesthouse en de inventaris goed te inspecteren op beschadigingen en vermissingen. Als u beschadigingen of vermissingen constateert moet u deze direct aan de verhuurder melden. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of slijtage brengen wij bij huurders in rekening.

 

UW VERBLIJF

Om voor u een prettig verblijf te creëren hebben we een paar huisregels opgesteld. Gasten van “Guesthouse Het Vierspan” dienen zich te houden aan de huisregels. U vindt deze huisregels als bijlage bij deze voorwaarden en in de informatiemap in het Guesthouse.
Verder zijn er nog een paar andere regels waar u zich als gast aan moet houden.

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 08.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Verplaatsen van meubilair, geluid- en televisieapparatuur is verboden.
 • De beheerder heeft altijd het recht om de vakantiewoning te controleren en inspecteren.
 • Gebruik van het Guesthouse door derden is uitdrukkelijk verboden.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, de huisregels of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Guesthouse ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huurgelden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De beheerder of verhuurder is niet aansprakelijk voor calamiteiten en schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in het Guesthouse zijn voor rekening van de huurders. Op het gebruik van onze website, de huurovereenkomst en het gebruik van het Guesthouse is het Nederlands recht van toepassing.

 

DISCLAIMER

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Guesthouse Het Vierspan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die u van deze website haalt. Het Guesthouse is ook niet aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden in de teksten op deze website. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Het Guesthouse kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in de algemene voorwaarden
Noch het Guesthouse, noch medewerkers van het Guesthouse zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van het gebruik van of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website.

 

PRIVACY

Guesthouse Het Vierspan hecht veel waarde aan privacy. Het Guesthouse beschermt uw gegevens zo goed als mogelijk. Wij bewaren liefst zo min mogelijk van uw gevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als bewaartermijn voor de gegevens hanteren wij de wettelijk voorgeschreven termijn. Overige gegevens bewaren wij maximaal 2 jaar. Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren of wilt u uw gegevens laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met het Guesthouse. Wij handelen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen uw gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet verplicht worden.
Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor de website waarnaar doorverwezen wordt.

 

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in ons Guesthouse Het Vierspan.

 

 

Peggy, Dirk, Maud en Floor Bolte.